Maatschappelijk werk

Fysio Thermae heeft als doel u de juiste zorg en begeleiding aan te bieden. De praktijk  beschikt niet alleen over fysiotherapie, maar heeft ook andere paramedici in huis. Zo kan er een multidisciplinaire behandeling worden ingezet, waarbij de expertise van meerdere disciplines bij elkaar worden gevoegd. Eén van die disciplines is maatschappelijk werk.

Maatschappelijk werker bij Fysio Thermae
De maatschappelijk werker biedt begeleiding en ondersteuning op sociaal- en maatschappelijk vlak. Begeleiding bij het accepteren van en het zo goed mogelijk omgaan met (tijdelijke) aanpassingen in het dagelijks leven. Het helpen bepalen van een eigen richting en het activeren van de deelname aan de maatschappij, zodat het zelfstandig leven aangenamer en draagbaar wordt.

Bij een intake, als mogelijke indicatie voor maatschappelijke hulp, kunnen de volgende vragen gesteld worden:

Kunt u hulp gebruiken ter ondersteuning van uw problemen, gericht op

  • Begeleiding bij de regievoering over het dagelijks leven?
  • Dagindeling, ritme, gezin, mantelzorg, hulpverleners, administratie?
  • Begeleiding bij het deelnemen en activeren van deelname aan activiteiten?
  • Communicatie en overleg met uw omgeving en instanties?

Afspraak maken?